Bakır Metali- Bakır Hurdası – Bakır Madeni

Bakır, 1B geçiş grubu elementi. Kıbrıs’ta kaynakları bolca rastlandığından tüm dillerdeki isimlerinin Cyprus kelimesinden türediği tahmin edilmektedir. Simyacılar tarafından Venüs aynası ile gösterilmiştir.

www.kendirlihurda.com 0530 281 62 63

1 Demirdışı Metaller-BAKIR

2 Bakırın Tarihçesi  Kıbrıs’ta kaynakları bolca rastlandığından tüm dillerdeki isimlerinin “Cyprium” kelimesinden türediği tahmin edilmektedir. Romalılar ilk önceleri cyprium olarak adlandırmış daha sonra cuprum demişlerdir. Bu adlandırma copper kökenini oluşturmaktadır.  Mitolojiye göre Venüs’ün (Afrodit) Kıbrıs’ta doğduğuna inanılırdı. Buradan yola çıkarak Kimyacılar bakır metalini Venüs’ün aynası olarak adlandırılan simgeyle göstermişlerdir.  Astronomide Venüs gezegenini simgelerken biyolojide kadını simgelemektedir.

3 Bakırın Tarihçesi  Neolitik insan tarafından bulunan ilk metaller Au ve Cu, daha sonra gümüş ve meteorik Fe.  Bakırın ilk bulunuşu 9 bin yıl olarak ön görülüyor ve bulunuş yerinin Konya olduğu ifade ediliyor.  İran’da 6 bin yıl yaşında olan araç gereçlerin en eski olduğu düşünülüyordu.  M.Ö 2800’lerde kompleks cevherlerden bronzlar (Cu-Sn alaşımı) elde edildi.  İlk başta bakır cevherleri kalay ile birlikte eritildi daha sonra bronz metalik Cu ve Sn’den üretildi.  Pirinç (Cu-Zn alaşımı) yaklaşık olarak M.Ö 1000 yıllarında bulundu ve Roma imparatorluğunda geniş bir kullanım alanı buldu.

4 Bakır Mineralleri ve Üretimi

5 Bakırın Fiziksel Özellikleri Ticari bakırın yoğunluğu onun kimyasal kompozisyonuna, özellikle oksijen içeriğine, ön işlem olarak yapılmış mekanik ve termal işleme ve sıcaklığına bağlı olrak değişir. Bakırın yoğunluğu sıcaklığın fonksiyonu ile lineer değişmektedir ta ki ergime noktasına gelinceye kadar.

6 Bakırın Mekanik Özellikleri Yüksek saflıktaki bakır çok yüksek sünekliğe sahiptir. Yapı içerisindeki katı ergiyik halinde bulunan yabancı atomların tipine göre sertlik ve mukavemetteki artışı değisir. Saf bakır sıcak kırılganlığa neden olmayacağından sıcak şekillendirilme yeteneği yüksektir. Bi, Se ve S gibi elementler ise; yüksek sıcaklıktaki mukavemetini düşürmektedir. Isıl işlem sırasında tane sınırlarına segrege olacak oksijen gibi elementler kırılganlığa yol açar. Bu tür etki takımlarla işlenme yeteneği gerektiğinde istenebilir. Bakır, sıfır altı sıcaklıklarda yüksek mukavemetli bir malzemedir. Yeniden kristallenme gibi ısıl işlemler bu mekanik özellikleri değiştireceği düşünülmelidir.

7 Bakırın Fiziksel Özellikleri  Bronz çok uzun süre demirin yerine silah ve yapı malzemesi olarak kullanılmıştır.  Bakır çok yüksek elektrik ve termal iletkenlik göstermektedir. Bu özelliğinin kolay şekillendirilebilirlik ve korozyona karşı direnciyle birleşmesi onu çok önemli bir endüstriyel malzeme yapmaktadır.  20 ͦC’de gümüşten sonraki en yüksek elektrik iletkenliği gösteren malzemedir.  Bakırın elektriksel olmayan uygulamaları korozyon direnci, kolay şekillendirilebilirlik ve eşsiz bir renge sahip olmasıyla ilgilidir. hurda demir fiyatları

8 Renk:  Birçok metal görünür ışığı iyi bir şekilde yansıtır.  Bakırda kırmızı ışık %98 verimle yansıtılır.  Elektronu uyaran mavi ve yeşil fotonların eski haline gelmesi çoğunlukla iki adımda olmaktadır. Bu iki adımda bozunmanın her bir adımı infrared foton yaymaktadır, dolayısıyla göz birkaç yeşil ve mavi fotonu algılamaktadır.  Mavi ve yeşil ışık dalgalarının çoğunu soğurur. Göze yansıtılan beyaz ışık mavi ve yeşil renklerinden yoksundur. Bu yüzden bakır kırmızımsı bir renkte algılanır.

9 Korozyon:  Bakır görece birçok ortama karşı dirençlidir ve korozyon direncini önemli olduğu birçok uygulamada kullanılır.  Bakır kuru hava atmosferinde oda sıcaklığında yavaş oksitlenir.  Hava ortamında 200 C’nin üstüne ısıtıldığında güçlü bir şekilde yapışan kırmızımsı bakır oksite (Cu 2 O-tek değerlikli bakır) dönüşür ve ilerleyen oksidasyon için koruyucudur.  Nadir olarak koruyucu olmayan siyahımsı bakır oksite (CuO-iki değerlikli bakır) dönüşür. Özellikle sülfür içeren ortamlarda siyah film tabakası şeklinde bakır sülfür oluşur.  Uzun süre karbonat ve sülfatlara maruz kalmasıyla maviden kırmızıya, kahverengiden yeşile (patina) çalan renklerde biçimlenir.

10 Plastiklik:  Bütün yüzey merkezli kübik metaller gibi {111} kayma sistemi tarafından deforme edilir.  Bakır çok yüksek sünekliğe sahiptir ve oda sıcaklığında herhangi bir çatlak oluşmadan ağır deformasyonu tolare edebilir.  Haddeleme, dövme, tel çekme, zımbalama gibi bütün plastik şekillendirme yöntemleriyle üretilebilir.  Saf bakır tek bir hadde merdanesinden geçişle %90’a varan inceltme sağlanabilir.

11 Plastiklik:  Bakır oda sıcaklığında önemli miktarda soğuk sertleşebilir.  Soğuk işlem; çekme mukavemetini iki katına çıkarabilir ve tavlanmış bakırın mukavemetini 5 katına çıkarabilir.  150 C’nin üzerinde saflığa bağlı olarak dinamik toparlanma ve yeniden kristallenme ile sünekliği muazzam oranda artar.  Sıcak işlem tekstür oluşumunu minimize eder ve dökülmüş metalin tane boyutunu küçültür.  Soğuk işlenmiş bakır, ısıl işlem görmüş bakıra göre daha kolay işlenir çünkü ısıl görmüş bakır işleme esnasında kesme takımına yapışabilmektedir.

12 İletkenlik:  Elektriksel olarak kullanılan bakırın neredeyse hemen hemen çoğu alaşımlanmadan saf olarak kullanılıyor.  Elektrik uygulamalarında kullanılacak bakırdan Fe, Si, As, O gibi elementlerin tamamen arındırılması gerekmektedir.  Elektrolitik rafinasyonla %99.99 saflıkta bakır elde edilebilmektedir.  Elektrik uygulamalarında bakırın kullanılması için elektrik iletkenliğini ve sünekliğini koruyabilecek elementlerle alaşımlanmaktadır.  Bakıra çok az miktarda Ag ve Cd eklenmesi onun hem yüksek sıcaklıklarda yumuşamasını engelliyor hem de iletkenliğinde önemli bir düşüş oluşmamasını sağlıyor.

13 Bakır Alaşımları :  Belirli bir metalin bakıra ilavesi üstün sertliğe, mekanik ve diğer özelliklere sahip alaşımların meydana gelmesine imkan verir.  Bakıra çinko ilevesiyle oluşturulan alaşımlar önemli bir alaşım grubunu oluştururlar. Bunlar demirdışı alaşımlar içerisinde en fazla kullanılanlardır.  Çinkonun bakırdan ucuz olması sebebiyle bakırın yerine bakır çinko alaşımları kullanılır.  Diğer önemli alaşımlar; bakır-kalay, bakır-alüminyum, bakır-nikel ve bakır-manganez alaşımlarıdır.

14 Pirinç:  Çinko bakır içerisinde çok yüksek katı ergiyik çözünürlüğe sahiptir ve pirinç yapmak için %5-45 arasında bakıra ekleniyor.  Endüstrüyel pirinçlere belirli uygulamalarda özellikleri geliştirmek için az miktarda Al, Mn, Ni, Pb, Si ve Sn katılıyor.  Tek fazlı katı ergiyik pirinç mükemmel soğuk şekillendirilebilirlik,yüksek mukavemet ve süneklik,bakıra göre daha düşük iletkenlik gösteriyor.  Bakırın sarımtırak rengi Zn içeriğine bağlı olrak değişiyor.  %35’e kadar Zn içeren pirinç alaşımları döküm ve ısıl işlem uygulamalarıyla tek fazlı katı ergiyik şeklinde üretiliyor.

15 Pirinç:  Endüstriyel pirinçler başlıca 2 ana grupta toplanıyor: soğuk işleme tabi tutulacak pirinçler (alfa pirinçleri) ve sıcak işleme tabi turulacak pirinçler (alfa+beta karışımı pirinçler).  İlk grupta olan pirinçler %37’ye kadar Zn içerirler. Bu alaşımlarda Zn, bakır içerisinde katı ergiyik olarak bulunur ve mukavemet bakımından bakıra benzer olduklarından, saç halinde haddelenebilir, tel halinde çekilebilir, preslenebilir ve boru üretiminde kullanılabilirler.  %37-46 arasında Zn içeren alfa+beta pirinçleri yüksek oranda soğuk şekillendirmeye tabi tutulduklarında kırılma ve hasar oluşur. Yüksek sıcaklıklarda alfa pirinçleri gibi şekillendirme proseslerine uygundurlar.  %50’nin üzerinde Zn içeren bakır alaşımlarında gama fazı oluşmaya başlar. Çok kırılgan olan bu tür alaşımların endüstriyel kullanımı yoktur.

16 Alfa Pirinç:  %5-15 arasında çinko içerenler; bakırın kızılımsı renginden pirinç sarısına kadar bütün renk serilerine sahip olabilir. Bu pirinçler dekoratif amaçlı plaka, şerit ve tel halinde kullanılırlar.  %30 çinko içerenler; çekme mukavemetleri yüksek olup bunun yanında süneklikleri herhangi bir pirinçten çok daha fazladır. Bu özellikleri onu preslerle soğuk şekillendirilebilir malzeme haline getirir. Bu tür pirinçler mermi kovanları yapımında, elektrik ampüllerinin yatak başlığında ve kapı takımlarında kullanılırlar.

17 Alfa + beta Pirinç:  Yapıdaki çinko oranın %40’a çıkmasıyla alfa+beta fazları oluşur. Bu alaşımlar küçük gemilerin kaplanmasında ve çeliklerde sert lehimleme kullanılır.  %40 çinko içeren pirince yaklaşık %1 kurşunun ilavesi işlenebilme yeteneğini geliştirir. Valf parçaları, otomatik su ısıtıcıları gibi dövülerek üretilen parçaların üretiminde kullanılır.  %40 çinko içeren pirince yaklaşık %1 kalay ilavesi deniz suyu korozyonuna karşı direnci artırır ve denizcilikte kullanılır.  %40 çinko içeren pirince az miktarda Al, Fe, Ni ve Si ilavesi mukavemeti artırır ve bu pirinçlere “High-Tensile Brass” denir.

18 Bakır-Nikel Alaşımları(Marina alaşımları):  Bakır-nikel bütün kompozisyonlarda tek fazlı katı ergiyik şeklinde oluşmaktadır.  %10-30 arasında nikel ve yaklaşık %1 Fe ve Mn içeren bakır alaşımları yüksek hızlı deniz suyuna ve pitting korozyonuna karşı yüksek dirençlidir.  Bu özelliklerinden dolayı deniz suyu arıtma tesislerinde, deniz suyu borusunda, tanker ve denizdeki petrol platformlarında kullanılırlar.

19 Bakır-Nikel Alaşımları(Marina alaşımları): Su altı boru hatları ve yapılarında mikroorganizma kaynaklı hasar oluşumu yaygın bir problemdir. Midye, yosun gibi denizde yaşayan organizmalar yapıya yapışarak hasar oluşumuna neden olurlar. Çelik, Ti ve Al bu ortama dayanamazken Cu-Ni alaşımlarının direnci yüksektir. Marina ortamında Cu-Ni alaşımlarının kullanımı boyama ve yüzey temizleme masraflarından kurtulunmasını sağlıyor. Bu korumayı sağlayansa yüzeyde oluşan Cu 2 O tabakasıdır. Bu tabaka 3-5 yıl koruma sağlayabilmektedir.

20 Bakır-Nikel Alaşımları(Marina alaşımları):  Bakıra nikel ekleme; akma, çekme ve yorulma dayanımını artırmaktadır. Bunların yanında elektrik iletkenliğinde de artış gözlenmektedir.  Nikel bakırı, saf bakırdan daha az sünek ancak nikel içeren bütün alaşımlarda en yüksek sünekliğe sahiptir.  %55 nikel içeren alaşım geniş bir sıcaklık aralığında sabit elektrik direnci gösterdiğinden elektriksel uygulamalarda kullanılmaktadır.

21 Bronzlar:  Gerçek bronzlar bakır ve kalayın birleşmesinden meydana gelen alaşımlar olmakla beraber bazı ilave elemetleri de (Zn, P, Ni, Pb) ihtiva ederler. Bunlar da bakır ve kalay içeriklerine göre dört gruba ayrılırlar: 1.% 8’e kadar kalay içerenler; bunlar (δ fazı içermezler) saç, levha,tel, madenî para yapımında 2.% 8 ile 12 arasında kalaylı bronzlar; bunlar başlıca dişli çarklar ve makina parçaları, ağır yük yatakları 3.Büyük ölçüde yatak imalinde kullanılan % 12 ile 20 arasında kalaylı alaşımlar olup yapıları bu imalâtın gereklerini yerine getirir: Aşınmaya dayanıklı β fazı, darbeye dayanıklı bir α fazı matrisi içinde gömülü halde olur. 4.% 20 ile 25 arasında kalay içeren alaşımlar; bunlar esas itibariyle çan imalinde kullanılırlar. Bu grubun alaşımları çok sert ve nispeten gevrek olup genelde dökme olarak kullanılırlar.

22 Bronzlar:  %10-20 arasında Sn içeren bronzlar da kullanılmaktadır. Bu alaşımlar intermetalik bileşikler şeklinde oluşmaktadır ve düşük süneklikleri dükülerek işleme yöntemlerini sınırlamaktadır.  %20 den fazla kalay içeren bronzlar sert ve oldukça kırılgandırlar ve vurulduklarında yüksek ses çıkardıklarından çan üretiminde kullanılırlar.  %30-40 oranında kalay içerenler parlak bir alaşım meydana getirdiklerinden reflektör yapımında kullanılırlar. Eskiden ayna yapımında kullanılmıştır.  %10 Sn ve %0.05 P içeren alaşım sertliğinden dolayı yatak malzemesi olarak kullanılır.  Bronz pirinçten sert ve daha pahalıdır. Çoğunlukla yay, piston, rulman ve dişli yapımında kullanılmaktadır.

23 Bronzlar: Kurşun bronzları: %10 Sn ve %25 Pb içeren alaşımlar kurşunun yağlayıcı etkisinden faydalanmak amacıyla yatakların üretiminde kullanılır. Fosfor Bronzları:  Çoğu endüstriyel dövülmüş bronz yaklaşık % kalay ve %0.1 P içerir. Bunlara fosfor bronzları denir.  P artıkça Cu 3 P oluşur ve bu metali mukavemetlendiren ikincil fazdır.  Fosfor; sert, α ve δ fazlarıyla bir üçüncül ötektoid oluşturan Cu 3 P bileşimin oluşması dolayısıyla kalaydan daha kuvvetli bir sertleştiricidir.

24 Silisyum bronzları: Silisyumun bronza ilavesi yalnızca mukavemeti yükseltmekle kalmaz aynı zamanda malzemenin korozyona karşı dayanıklılığını ve kaynağa elverişliliğini artırır. Silisyum kuvvetli bir deoksidanttır ve kaynak yapılacak ergimiş metalin bütün işlem boyunca oksidi giderilmiş durumda muhafaza etmeye yardımcı olur. En önemli kullanım alanı kimya mühendisliğinde depolama tankları ve boru donanım sistemlerinin yapımında kullanılırlar. Şac, band ve tel şeklinde üretilen ürünlerin Si oranı en yüksek %3 tür.

25 Aluminyum bronzları:  %11’e kadar Al içeren aluminyum bronzları yüksek mukavemet, yüksek kırılma tokluğu ve yüksek korozyon direncinin kombinasyonu olarak kullanılmaktadırlar.  Al ve Cu esaslı alaşım Fe, Ni ve Mn elementleri de içerir.  Malzeme yüzeyinde oluşan aluminyum oksit yapı bakır alaşımları içerisinde orta sıcaklıklarda en iyi korozyon davranışı sergiler.  Soğuk işleme tabi tutulacaklar %8 Al ve sıcak işleme tabi tutulacaklar %10 Al içerirler.  Soğuk işlenmiş alaşımlar altın rengine sahip olduklarından kuyumculuk ve sigara kutularının imalinde kullanılırlar.  Yüksek mukavemet, tokluk ve korozyon direnci; pompa, valf bağlantıları ve küçük teknelerin pervanelerinde kullanılmasına olanak verir.

26 Aluminyum bronzları: %11.8 Al içeren ötektoit kompozisyondaki alaşım ötektoit sıcaklığın üzerinde çözündürülür ve su verilerek metastabil martenzitik faz oluşturulur. Su verilmiş ötektoit malzeme sert ve kırılgandır. Tokluğunu artırmak için 400 ͦC ile 650 ͦC arasında temperlenir. Az miktarda Ni ve Fe eklenmesiyle yüksek çekme mukavemeti elde edilir. Bu tür alaşımlar kıvılcım çıktığında patlamaya neden olabilecek ortamlarda “kıvılcımsız takımların” üretilmesinde kullanılır. Yüksek termal iletkenliği ve oksit oluşumu için düşük serbest Gibbs enerjisi onun kıvılcım oluşturma olasılığı azaltmaktadır.

27 Berilyum-Bakır Alaşımları:  Ağırlıkça %0,5-2,8 Be içeren bakır, geleneksel bakır alaşımlarının en sert ve en güçlüsünü yapacak olan çökelti sertleşmesiyle oluşur.  Ticari Cu-Be alaşımları çoğunlukla %1-2 oranında Co ve Ni içerirler.(ısıl işlem sırasında tane büyümesini sınırlarlar.)  Alaşım 800 ͦC’de alfa bakırın faz bölgesinde çözündürülüp 250 ͦC’ye su verildiğinde GP zonları (Guinier– Preston zone) çökelir. GP zonları dislokasyonların hareketini engelleyen latis gerinmeleri yaratır. İlk çökeltiler birkaç atom kalınlığında koherent plakalar olarak çökelirler. Yaşlandırma prosesiyle 1-7 nm çapında ve birkaç nm kalınlığında plakalar oluşur. Bunlar semi-koherent BCT yapısındaki gama üstü fazlardır. Aşırı yaşlanmayla BCC yapısındaki inkoherent delta fazının oluşumuyla alaşım yumuşar.  Su verilmiş malzemeye yaşlandırmadan önce soğuk şekillendirme yapılırsa GP zonlarının oluşumu için ek dislokasyonlar oluşturulur. Bunun akma gerilmesi 1350 Mpa ve çekme gerilmesi 1460 Mpa gibi oldukça yüksek bir değere gelir. Süneklik %1-3 gibi düşük bir değerdir.

28 Berilyum-Bakır Alaşımları:  Sertlik ve sağlamlık alaşımların takım malzemesi olarak kullanılmasına olanak sağlar.  Yorulma ve korozyona karşı gösterilen dayanım yay malzemesi, burçlarda ve yataklarda kullanılmasının nedenleridir.  Be’un yüksek maliyeti kullanımlarını kısıtlayıcı etki yapar.

29  Bakır, hayvan ve bitkilerde temel besin maddesidir. Bakır metabolik proseslerin çoğunda gerekli ve bütün dokular Cu bileşikleri bulunmaktadır.  Cu yoksunluğu; düşük büyüme hızına, saç dökülmelerine, deride pigmentasyon bozukluklarına, bağışıklık sisteminin zayıflamasına, kalp krizine neden olabilir.  Çok hızlı bir büyüme ivmesine sahip olunduğundan, Cu ihtiyacı hamile ve bebeklerde 2-3 kat daha fazladır.  Cu katkılar hayvan yemlerine bebek mamalarına ekleniyor.  Vücut bazı aşırı doz bakır alımlarını tolare edebiliyorken, yüksek doz bulantı-kusmaya hatta ölüme neden olabiliyor.  Şiddetli Cu zehirlenmesin, korozyona uğramış su ısıtıcılarından ve Cu borulu içecek otomatlarından gelen Cu’ın vücuda alınmasıyla oluştuğu bildirilmektedir.  mg bakırsülfat insan için ölümcül olabilir. Metabolizmada Bakır

30 Metalik Bakır Üretim Şeması

31 Kavurma:  Kavurma, konsantrelerdeki kükürdün bir kısmını oksitlemek amacıyla yapılır.  Kavurma fırınında cevher taban haznesine gelinceye kadar bir dizi ayrılma reaksiyonuna maruz kalır.  Kavurma fırınının ısı kaynağı pülverize kömür ve azot karışımı gazlardır.  Maksimum sıcaklık cevher parçacıklarını ergitmeyecek ve oksitlenme reaksiyonunu sağlayacak şekilde olan ͦC sıcaklık aralığında olmalıdır. Kavurmada konsantredeki kükürdün bir kısmını oksitlemek için yapılır ve bu arada Pirit (FeS 2 ) ve kalkopirit (CuFeS 2 ) parçalanır. Reaksiyonları oluşur. Bu reaksiyonların ilk ikisi “termik ayrışma”, 3. reaksiyon kükürt dioksit oluşumunu gösteren reaksiyon, demir sülfürün oksidasyon reaksiyonu ise “katı halde oksidasyon” tipindedir. Kavurma fırınından alınan kalsine reverber fırınına boşaltılır.

32 Gaz Temizleme ve Peletleme:  Fırında meydana gelen gazlar ana bacadan %95 oranında bakır tozlarının elde edildiği toz çökelticilere sevk edilir.  Çökelticiler ile elde edilen bakır tozları reverber fırınına sevk edilir.  Gaz temizleme ile hem gazlar temizlenir hem de bakır kaybı önlenir.  Malzeme ayımını belirleyen bu iş, önce malzemenin özgül ağırlığına göre ayrımının yapıldığı toz odalarında ve siklon denilen cihazlarda sonra da elektriksel özelliklere göre ayrımın yapıldığı elektrofiltrelerde gerçekleşir.  Bu tozların topaklanarak küçük küresel parçalar haline getirilmesi demek olan peletleme ise bir yüzey küçültme işlemidir.

33 Reverber Fırını: Reverber fırınına gelen malzeme, kuvars ve bir miktar kireç taşı ilavesiyle nötr ve hafif oksitleyici bir ortamda, demir sülfürün tazyikli hava içindeki oksijen tarafından oksitlenmesiyle (2FeS 2 + 5O 2 =FeO+SO kcl) açığa çıkan ısı ile ısınır. Şarja ilave edilen kireç taşı “termik ayrışmaya” uğrayarak parçalanır. Demir sülfürün bir kısmı fırın atmosferinde “katı halde oksidasyon” reaksiyonu ile demiroksite dönüşür.

34 Reverber Fırını: Demir oksit, silisyum dioksit ve kalsiyum oksit reaksiyonları ile “curuf”u oluşturur. Curuf ısının etkisiyle ergiyerek sıvılaşır. Şarjdaki sülfürler “mat” fazını oluşturur ve mat ergiyerek sıvılaşır. 3-9 ve 3-10 reaksiyonları birer katı-sıvı dönüşümünü gösteren fiziksel olaylardır. Curuf ve mat şeklinde oluşan 2 sıvı faz özkütleleri arasındaki farktan dolayı iki tabaka halinde ayrışırlar. Fırının alt tarafında ya da ön tarafında biriken mat konventör tesisine taşınır.

35 Konvertisaj-1: Konvertisaj işleminde sıvı mat içerisine hava üflenir, silisyum ilave edilir. Curuf oluşumu ve bazı sülfürler buharlaşır. Burada oksidasyon gibi kimyasal ve sıvı-gaz dönüşümü olan buharlaşma gibi fiziksel reaksiyonlar yan yana oluşur. Konvertörde gerçekleşen reaksiyonlar bir yer değiştirme reaksiyonudur. Konventöre üflenen basınçlı hava sıvı-katı-gaz halindeki maddelerin karışımını sağlayan bir karıştırma işlemidir. Konventörede oluşan curuf ve saf Cu 2 S bileşimindeki “Beyaz Mat”ın ayrılması havanın kesilip özkütle farkına göre sıvı fazların ayrışmasını belirleyen fiziksel bir olaydır.

36 Konvertisaj-2: Beyaz mat tekrar bir konventöre yüklenir ve hava üflenir. Beyaz mat bir dizi oksidasyon reaksiyonu ile blister bakıra (%97-98 saflıktadır. Fe, S, Au, Ag, Se, Te ve Ni içerir.) dönüştürülür. Reaksiyonun seyri numune alarak kontrol edilir. Reaksiyon tamamlanınca blister bakır, ergimiş halde anod fırınına sevk edilir veya kalıplara dökülerek nakil edilir. Bu işlemin neden tek kademeli konvertisaj işlemiyle yapılmadığı akla gelebilir. Bunun nedeni ısı problemine bağlıdır. Konventöre her mat ilavesi işlem için minumum sıcaklığın (1250 C) korunmasını sağlar. Aksi halde reaksiyon ilerlemez ve durur.

BAKIR FİYATLARI TIKLA İLETİŞİM..

Hurdacılar,hurda fiyatları,guncel hurda fiyatları,maslak hurda,maslak hurdacılar,besiktas hurdacı,hurdacılar Besiktaş,İstanbul hurda,hurdacılar,Nigde hurdacılar,hurdacı,SARIYERDE HURDACI,hurdacılar,yeniköy hurdacılar hurda fiyatları hurda metal fiyatları Cerkezköy hurda karaköy hurda Ankara hurda,HURDACILAR

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir